ÚJ JOGINTÉZMÉNY: GAZDASÁGÁTADÁSI SZERZŐDÉS 

Régi keletű probléma a magyar mezőgazdaságban, hogy az idősebb generáció hogyan és milyen módon tudja a gazdaságát átadni, megtartva annak egységét és segítve a nemzedékváltást. 

EGYSÉG 

A jogszabály célja, hogy a gazdaság, a gazdasághoz kapcsolódó összes elem, így a termőföldek, ingatlanok, ingók, gépek, vagyoni értékű jogok, bérleti jogok, részesedések  stb. egyben kerüljenek átadásra.  

KI KÖTHET? 

Gazdaságátadási szerződés a mezőgazdasági őstermelő és a mező-, erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságának átadása vonatkozásában köthető.  

Mivel a szerződés akár a Földtörvény szigorú szabályainak megkerülésére is alkalmas lehet, ezért kikötésre került, ki lehet gazdaságátadó és átvevő. 

GAZDASÁGÁTADÓ 

Gazdaságátadó lehet az öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott. Másik lehetőség, ha a gazdaságátadó a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa. 

GAZDASÁGÁTVEVŐ 

Gazdaságátvevő lehet az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, a 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel és aki a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

LEHETŐSÉGEK 

A gazdaságátadás megvalósulhat visszterhes és ingyenes formában is. Köthető gazdaságátadási adásvételi szerződés, a gazdaság tulajdonjogának ingyenes átruházásával gazdaságátadási ajándékozási szerződés, tartási kötelezettséget megalapozó formában gazdaságátadási tartási szerződés, vagy életjáradék formában gazdaságátadási életjáradéki szerződés. 

Kiemelendő, hogy a szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja. 

2023.02.29. 

ÚJ JOGINTÉZMÉNY: GAZDASÁGÁTADÁSI SZERZŐDÉS 

  • új forma a gazdaságok átadására – 

Régi keletű probléma a magyar mezőgazdaságban, hogy az idősebb generáció hogyan és milyen módon tudja a gazdaságát átadni, megtartva annak egységét és segítve a nemzedékváltást. 

EGYSÉG 

A jogszabály célja, hogy a gazdaság, a gazdasághoz kapcsolódó összes elem, így a termőföldek, ingatlanok, ingók, gépek, vagyoni értékű jogok, bérleti jogok, részesedések  stb. egyben kerüljenek átadásra.  

KI KÖTHET? 

Gazdaságátadási szerződés a mezőgazdasági őstermelő és a mező-, erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságának átadása vonatkozásában köthető.  

Mivel a szerződés akár a Földtörvény szigorú szabályainak megkerülésére is alkalmas lehet, ezért kikötésre került, ki lehet gazdaságátadó és átvevő. 

GAZDASÁGÁTADÓ 

Gazdaságátadó lehet az öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott. Másik lehetőség, ha a gazdaságátadó a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa. 

GAZDASÁGÁTVEVŐ 

Gazdaságátvevő lehet az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, a 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel és aki a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

LEHETŐSÉGEK 

A gazdaságátadás megvalósulhat visszterhes és ingyenes formában is. Köthető gazdaságátadási adásvételi szerződés, a gazdaság tulajdonjogának ingyenes átruházásával gazdaságátadási ajándékozási szerződés, tartási kötelezettséget megalapozó formában gazdaságátadási tartási szerződés, vagy életjáradék formában gazdaságátadási életjáradéki szerződés. 

Kiemelendő, hogy a szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja. 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top