FAGYKÁR, JÉGKÁR, ASZÁLYKÁR… 

Mi a gazdák teendője?

Sajnos idén tavasszal sem kedvezett az időjárás a gazdáknak, sok helyen a fagy károsította a már elültetett növényeket, gyümölcsfákat. A kár mellett előfordulhat, hogy a mezőgazdasági támogatások igénylése során vállalt kötelezettségét sem tudja e miatt teljesíteni. 

Mikor és hol élhet bejelentéssel a gazda, hogyan tudja kárát érvényesíteni? 

Az agrár-kárenyhítési rendszerben a kárbejelentéssel érintett események és vis maior események sokszor azonosak és mind a két bejelentéssel élni lehet vonatkozásukban.  

Kárbejelentésnél kizárólag a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatti károkat lehet bejelenteni elektronikus úton, a Magyar Államkincstár honlapján elérhető Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) felületen keresztül a károsodás észlelésétől számított 15 napon belül. A cél a kárbejelentéssel a hozamcsökkenéséből fakadó károk kompenzálása kárenyhítő juttatás nyújtásával. 

A vis maior események köre tágabb, itt a bejelentés célja, hogy a gazdálkodó mentesüljön bizonyos támogatási feltételek, kötelezettségek teljesítése alól. Amennyiben a termelő a vis maior bejelentését elmulasztotta, de a támogatási feltételeket nem tudja vis maior miatt teljesítani, van rá lehetőség, hogy a kérelmét teljes egészében vagy részlegesen visszavonja, így elkerülhető a szankció kiszabása. Erre csak akkor van mód, ha még nem kapott ellenőrzésről, esetleges meg nem felelésről szóló tájékoztatást vagy határozatot. 

Határidők 

Az agrárkárenyhítési rendszerben a kárbejelentést a károsodás észlelésétől számított 15 napon belül kell megtenni.  

Vis maior esemény bekövetkezése esetén a bejelentést 21 napon belül, azonban, ha a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül tehető meg a Magyar Államkincstár részére elektronikus úton. A bejelentéshez csatolni kell a jogszabályokban illetve a Magyar Államkincstár aktuális közleményében megjelölt, a vis maiort  igazoló iratokat. 

A kárbejelentés nem pótolja a vis maior bejelentést, azt mindig külön meg kell tenni, amennyiben a vis maiorra az ügyfél hivatkozni kíván.

Kép: canva.com 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top