AZ „ELFELEJTETTEM” NEM MENTSÉG

NEM JELENTEM MEG A BÍRÓSÁGI IDÉZÉSRE. MIRE SZÁMÍTHATOK?

A gyakran elhangzó kérdésre a válasz összetett. Mindenekelőtt meghatározó az, milyen bírósági eljárásban jött idézés és milyen perbeli pozícióban kaptam azt. (peres fél, tanú szakértő stb.) Általánosságban elmondható, hogy az idézés elmulasztásának mindig van jogkövetkezménye.

Büntető eljárás esetén az idézést elmulasztó vádlott és tanú elővezetése rendelhető el, melynek meglehetősen komoly költségeit az elővezetendő személy köteles viselni, a tanú rendbírsággal sújtható. A vádlottal szemben a bíróság megítélése szerint külnböző kényszerintézekedések, végső soron előzetes letartóztatás is elrendelhető.

Polgári perben az idézés ellenére meg nem jelenő tanú szintén bírságra illetőleg elővezetsére számíthat. Emellett a mulasztása folytán feleslegesen felmerült költségek megtérítésére is kötelezhető. A peres fél mulasztása egyéb feltételek fennállása mellett a perbeli pozíciótól függően (alperesi, felpresi) az eljárás megszűnését, szünetelését illetve az alperes marasztalását is maga után vonhatja.

NEM JÁTÉK


Összegezve tehát megjegyzendő, hogy a bíróság idézése nem játék, a megjelenés állampolgári kötelezettség. Amennyiben az idézésre bármely oknál fogva nem tudunk megjelenni, úgy azt a lehető legrövidebb időn belül jelezni kell az idézést kibocsátó bíróság felé, ezzel előreláthatólag elkerülhetők a fentebb megjelölt következmények. Ha távolmaradásunkat előzetesen nem tudjuk kimenteni, úgy a jogszabályok adta határidőn belül éljünk igazolási kérelemmel.

Megjegyzendő azonban, hogy az ún. kimentési oknak alaposnak kell lennie, a hatóságok azokat rendszerint méltányosan bírálják el, de mindent természetesen nem fogadnak el.

Az eljárási törvények szinte minden eljárási pozícióban biztosítanak lehetőséget a személyes megjelenés kiváltására, pl.írásbeli vallomástételre, melyről az idézést kibocsátó bíróságtól kérhető tájékoztatás.

Az idézést tehát mindig vegyük komolyan és olvassuk el alaposan, hiszen az mindig tartalmaz tájékoztatást jogainkról, kötelezettségeinkről és azok megszegésének lehetséges következményeiről.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.  

Fotó: canva.com

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top