ÉLETVITELSZERŰ LAKÓHELY HELYETT…ÉLETVITELSZERŰ LAKÁSHASZNÁLAT 

2023.01.01-től több fontos ponton módosultak a földforgalmi szabályok. A legfontosabb változásokat folyamatosan vesszük sorra, jelen blog bejegyzésben a helyben lakó fogalmának változásával foglalkozunk. 

A HELYBEN LAKÓ FOGALMÁNAK VÁLTOZÁSA  

Az egyik legfontosabb változás, hogy módosul a helyben lakó fogalma. Ennek az elővásárlásra és előhaszonbérletre jogosultak sorrendjének megállapításánál is fontos szerepe van, sok jogvitára adott okot eddig is a fogalom definiálása. 

EDDIG: ÉLETVITELSZERŰ LAKÓHELY  

 
Korábban helyben lakónak a Földforgalmi törvény alapján az természetes személy minősült, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen volt, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld feküdt. Tehát eddig az életvitelszerű lakóhely fogalma határozta meg, mit jelent földforgalmi értelemben a helyben lakás.  

A lakóhely fogalmát a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) határozza meg. A Nytv. szerint a polgár lakóhelye annak a lakásnak vagy szállásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál. A lakóhely fogalma tehát nem életvitelszerű ottlakást takar, hanem adminisztratív célt szolgál.  

 2023.01.01-TŐL: ÉLETVITELSZERŰ LAKÁSHASZNÁLAT HELYE  

A Földforgalmi tv. módosítása nyomán 2023.01.01.től annak, aki helyben lakóként kíván elővásárlási illetve előbérleti joggal élni, nem életvitelszerű lakóhellyel, hanem életvitelszerű lakáshasználattal kell rendelkeznie az adott településen. Az életvitelszerű lakáshasználat fogalma definiálásra nem került, de nyilvánvalóan arra utal, hogy az elővásárlási joggal helyben lakó jogcímén élő földművesnek életvitelszerűen az adott településen kell laknia.  

Kérdés, hogy az életvitelszerű lakáshasználatot milyen módon lehet igazolni?  

A Nytv. szerint, ha jogszabály valamely jogosultság vagy kötelezettség tekintetében eltérően nem rendelkezik, ellenkező bizonyításig a polgár életvitelszerű lakáshasználata helyének a bejelentett lakóhelyét kell tekinteni, ha tartózkodási hely bejelentésére nem került sor. 

Mindaddig, amíg a kormányhivatali gyakorlat nem kristályosodik ki, javasoljuk a helyben történő lakáshasználat igazolásához a lakcímkártya csatolásán kívül jegyzői hatósági bizonyítvány beszerzését, amely az életvitelszerű helyben lakást igazolja.  

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja. Kép forrás: pixabay 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top