ELÉVÜLÉS? 5,4,3,2… 

ELÉVÜLÉS  

Az adósok egy tartozás visszafizetése kapcsán gyakran próbálnak abba “kapaszkodni”, hogy a követelés elévült. 

Mit is jelent ez? Az elévülési idő elteltével a követelést bírósági úton nem lehet érvényesíteni, magyarán az adósokon nem lehet jogi úton behajtani. Önként teljesíthetnek, de ez nem jellemző. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. 

ELÉVÜLÉSI IDŐK 

5 ÉV- 3 ÉV – 1 ÉV 

A hatályos Ptk. szerint a követelések 5 év alatt évülnek el. Az általános elévülési időtől azonban vannak eltérő elévülési idők. 

Az adó megállapítására, követelésére vonatkozó jog elévülésére is eltérő szabályok vonatkoznak. Ez a jog annak az adómegállapítási jog naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. 

A villamosenergia-szolgáltatásból vagy a gázszolgáltatásból fakadó követelések 3 év alatt évülnek el, a telefon- vagy televíziószolgáltatáshoz kapcsolódó  követelések 1 év alatt. 

Az elévülés kapcsán felek eltérhetnek a Ptk. eredeti szabályaitól, de csak írásban  és  az elévülést teljesen ilyen megállapodásban sem lehet kizárni. 

Nem követelésre vonatkozó elévülési szabály, de ha az elévülési időkkel foglalkozunk érdemes kiemelni, hogy a tulajdonjogi igények nem évülnek el. 

Fotó:canva.com 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top