ELTŰNT  A KÖVETELÉSEM FEDEZETE…. 

Sokszor találkozik egy hitelező azzal a helyzettel, hogy az adósa, akinek látszólag nagy vagyona van, jó életkörülmények közt él, papíron nincstelen. Amennyiben a hitelezőnek az adósa nem fizeti vissza határidőben a tartozását, először általában felszólítja a teljesítésre, majd ezt követően peres eljárást indít. (Ha a követelést közjegyzői okiratba foglalták, akkor peres eljárásra nincs szükség, közvetlen végrehajtásnak is helye van.) 

Előfordul, hogy közben az adós „papíron” nincstelenné válik, különböző vagyonelemek hirtelen eltűnnek a nevéről, akár ajándékozás akár adásvétel útján, így a hitelező a követelését nem tudja behajtani. 

FEDEZETELVONÁS? 

Fontos tudni, hogy ezek a szerződések fedezetelvonó szerződésnek minősülnek a Polgári Törvénykönyv szerint, mivel ezekkel az adós a tartozásának fedezetéül szolgáló vagyonát részben vagy teljesen elvonja, tehát a tartozásának a fedezete részben vagy egészben megszűnik.  

Fedezetelvonó szerződésnek minősül, ha az adós vagyonából kikerül az adott vagyontárgy, pl. adásvétel, ajándékozás útján, de az is, ha a vagyontárgya a harmadik fél javára zálogjogot alapítanak, mivel a zálogjoggal rendelkező harmadik fél az esetleges végrehajtás során meg fogja előzni a többi jogosultat. 

A bíróság mást vizsgál abban az esetben, ha ingyenes volt az ügylet vagy visszterhes volt, illetve fontos szempont az is, hogy családtagok között történt-e a fedezetelvonó szerződés megkötése. 

Ha a bíróság megállapítja, hogy az adott jogügylet fedezetelvonó jellegű volt, akkor az ügylettel vagyont szerző fél köteles tűrni, hogy a követelést az általa megszerzett vagyonból behajtsák akár végrehajtási eljárás útján, tehát a hitelező követelésének fedezetét nem veszíti el. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.    

Fotó: canva.com

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top