FOKOZATOSSÁG A VÉGREHAJTÁSBAN 

 #végrehajtásieljárás #végrehajtásügyvéd #végrehajtásijog #végrehajtásügyvédzalaegerszeg #ügyvédzalaegerszeg #adós #végrehajtó #fokozatosság #ingatlanárverés 

FOKOZATOSSÁG ELVE 

 
A végrehajtási eljárás egyik alapelve, a fokozatosság elve. Ha kis összegű a követelés és esély van arra, hogy az adós akár részletekben teljesít, nincs lehetőség az adós ingatlanának árverésére.   

ELSŐ LÉPCSŐ 

A végrehajtás során a pénzkövetelést elsősorban mindig a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összegből illetve az adós egyéb bevételéből így pl. az adós munkabéréből, munkadíjából, kormányzati szolgálati és közalkalmazotti jogviszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságából, valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazásából, juttatásából, követeléséből  kell behajtani.    

A végrehajtónak első sorban tehát az adós pénzforgalmi számláját vezető pénzintézetet kell megkeresnie illetve azt kideríteni, hogy rendelkezik-e letiltható bevétellel. Csak ha ezekből nem behajtható a követelés, akkor léphet egy lépést előre. 

MÁSODIK LÉPCSŐ 

Csak ha előre látható, hogy a követelést a munkabérre, illetőleg a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre vezetett végrehajtással nem lehet viszonylag rövidebb időn belül behajtani, akkor vonható az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá.  

INGATLAN 

Amennyiben az adós rendelkezik ingatlannal, azt a végrehajtó lefoglalhatja már az eljárás elején. A lefoglalt ingatlant azonban csak akkor lehet értékesíteni, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki. Ha az adóssal szemben indított végrehajtás során behajtandó tőkekövetelés – több követelés esetén az összes tőkekövetelés – összege nem haladja meg az 500 ezer Ft-ot, csak abban az esetben lehet árverést tűzni, ha az adós a Végrehajtási tv. által biztosított részletfizetést nem teljesíti. Ha a követelés nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és egyéb követelés biztosítására zálogjog is be van jegyezve, az adós lakóingatlanára árverés akkor tűzhető ki és a lakóingatlan becsértéke akkor állapítható meg, ha az adós a részletfizetést nem teljesítette. 

Fotó: canva.com

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top