VIZESEDIK  A VÁSÁROLT LAKÁS?  

Amikor valaki használt lakást vagy házat vásárol, előfordulhat, hogy csak a vásárlás után veszi észre annak hibáit.  Biztosan mindenki hallott már olyan esetről, hogy a vevő a kulcs átadás után észleli, hogy a szépen elrendezett bútorok mögött felvizesedik a fal vagy beázik a tető … 

Ki felel ilyenkor a hibáért?  

A hatályos Polgári Törvénykönyv szabályait kell irányadónak kell tekinteni ingatlan adásvételnél is. E szerint az eladó hibásan teljesít és élhet így a vevő szavatossági igénnyel, ha az adásvételkor az ingatlan nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ez alól kivételt jelent, ha a vevő a szerződés megkötésekor ismerte az ingatlan hibát, vagy azt ismernie kellett azokat.  

Mit jelent az “ismerte” vagy “ismernie kellett”? 

A Kúria elvi bírósági határozatban foglalkozott ezzel a kérdéssel. 

Az ismert hibák körébe azok a hibák tartoznak, amelyekről a jogosultnak a szerződéskötéskor ténylegesen tudomása volt. Tehát, pl. a vevő látta, hogy a padláson a fa gerendák cserére szorulnak szuvasodás miatt, vagy ázik a pince és szigetelni kell, akkor ezek ismert hibának minősülnek. 

Mikor kell ismernie a vevőnek az ingatlan hibáit? 

Ilyen esetek, ha a hiba egyszerű észleléssel is megállapítható, vagy a szerződéskötés körülményei, illetőleg a dolog életkora, állapota és használtsági foka alapján egyébként számításba kell venni. Tehát ha valaki egy 50 éves épületet vásárolt, akkor ott valószínűleg vízszigetelésre van szükség. Hibák, amelyek fennállása, illetve jelentkezése a ténylegesen ismert, illetve a nyílt hibákra tekintettel a szerződéskötéskor alappal feltételezhető, előrelátható.  

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja. 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top