HOGYAN ÉS MIKOR MONDHATOM FEL A LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉST?  

KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL 

Lakásbérleti szerződésben vagy bérbeadóként vagy bérlőként életük során legalább egyszer sokan érintettek. Szerencsés esetben, ha a felek valamelyike meg kívánja szüntetni a bérletet, ez közös megegyezéssel megtörténik, de gyakran nem lehet elkerülni a felmondást. Fontos kiemelni, hogy a határozott idejű bérleti szerződéseket indoklás nélkül rendes felmondással csak akkor lehet felmondani, ezt a szerződés kifejezetten tartalmazza. A határozatlan időre kötött bérleti szerződés esetén a felek bármikor élhetnek az indokolás nélküli rendes felmondás jogával, a felmondási idő betartása mellett. 

FELMONDÁSI OK 

A bérleti szerződést egyébként csak a törvényben meghatározott esetekben lehet egyébként felmondani, így például fel lehet mondani, ha a bérlő a lakbért írásbeli felszólításra sem fizeti meg, vagy a bérlő a bérleti szerződést megszegi, így különösen, ha a lakást nem rendeltetésszerűen vagy nem a szerződésnek megfelelően használja, vagy a bérlő az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétesen viselkedik.  

Ha a bérlő nem fizeti a bérleti díjat és emiatt a bérbeadó fel szeretne mondani, akkor előtte mindig írásban fel kell szólítania a bérlőt az elmaradt lakbér megfizetésére. A felszólítás csak írásos formában érvényes és mindig figyelmeztetni kell a bérlőt a jogkövetkezményekre is, tehát, hogy ha a bérlő a felszólításnak nem tesz eleget, a bérbeadó a szerződést fel fogja mondani. Ha a bérlő a felszólítás kézhezvételétől 8 napon belül nem fizeti ki a lakbért, akkor a bérbeadó további 8 napon belül felmondással élhet. A felmondás kizárólag az elmulasztott határnapot követő hónap, utolsó napjára szólhat és a felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál. 

Felhívnám a figyelmet, hogy ha a fenti szabályokat nem tartja be a bérbeadó, akkor meg kell ismételnie a felszólítást és a felmondást, illetve a bíróság sem fogja kötelezni kiköltözésre a bérlőt, ha a felmondás nem volt szabályos. 

Ha a bérlő vagy a vele együttlakó magatartása, vagy a lakás nem rendeltetésszerű használata miatt mondana fel a bérbeadó, akkor a felmondás lehetséges indokáról való tudomásszerzést követő 8 napon belül arra kell felszólítani a bérlőt, hogy a kifogásolt magatartását hagyja abba, illetve ne ismételje meg. 

Fontos, tehát, hogy a felmondás formai követelményeit mindig tartsuk be! 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.    

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top