MI IS AZ A MEDIÁCIÓ?

Bizonyára többször találkozunk a mediáció, közvetítés fogalmakkal. Válás, gyerekelhelyezés, szomszédjogi jogviták, cég tulajdonosok közti vita… Mi jut eszünkbe először erről? Hosszú, költséges, idegörlő peres eljárás? A mediációnak éppen az a célja, hogy ez elkerülhető legyen.

A mediáció/ mediátor szavak a “mediare” szóból erednek, melynek jelentése: középen állni, egyeztetni, közbenjárni, közvetíteni, békéltetni. A szó jelentései tükrözik a mediáció és a mediátor szerepét.

KONFLIKTUS

A mediáció konfliktushelyzetben jön szóba. A mediáció módszerének célja, hogy két vagy több fél vitájában, a konfliktusban állók beleegyezésével egy semleges, harmadik fél (mediátor) jár közben. Egy konfliktus esetén sokszor a felek nem tudnak megfelelően kommunikálni, vagy akár a kommunikáció teljesen meg is szakad.

A mediátor feladata, hogy tisztázza a konfliktust, segítse a kommunikációt, segítse egymás szempontjainak megismerését és a felek számára konszenzusos megoldást találjon a konfliktus feloldására. Ezzel segíti a vitás felek közt felmerült problémák megoldását, kapcsolatuk rendezését.

MEDIÁTOR

A mediáció céljainak megvalósítását egy független és pártatlan, semleges személy, a mediátor segíti.

A mediátor nem dönti el, hogy kinek van igaza, hanem segít, hogy minden fél számára elfogadható megoldást találjanak a felek.

A közvetítés nem a mediáció szó magyar fordítása, a mediáció módszerének jogi jellegű eljárásokban való alkalmazását jelenti.

A jövőben több, mediációval kapcsolatos blog bejegyzést is közzéteszünk, hogy minél többen megismerhessék és használják a mediáció módszerét.

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top