„EJNYE -BEJNYE”:(-AMIKOR FIGYELMEZTET A MUNKÁLTATÓ- 

A MUNKAVÁLLALÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

A munkavállaló főbb kötelezettségeiről a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezik. Sokszor egyértelműnek tűnik, de tudjuk valójában mik ezek a főbb kötelezettségek? 

A MUNKAVÁLLALÓ FŐBB KÖTELEZETTSÉGEI 

A munkavállaló köteles többek között a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató rendelkezésére állni. A munkavállaó a munkáját emellett személyesen,  az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások szerint köteles végezni és köteles- bizonyos kivételekkel- a munkáltatói utasításokat betartani. A munkája során köteles a munkavállaló a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, munkatársaival együttműködni. 

KÖTELEZETTSÉGSZEGÉS 

Ha a munkavállaló kötelezettségeit -vétkesen- megszegi, ez részére hátrányos jogkövetkezményekkel járhat. Ezeknek azonban mindig a jogsértés súlyával arányosnak kell lennie. 

Ilyen kötelezettségszegés lehet, ha a munkavállaló sorozatosan késik, ha utasítgat más munkavállalót anélkül, hogy erre jogköre lenne, késik a feladatok elvégzésével, határidőket mulaszt stb. 

A LEGENYHÉBB JOGKÖVETKEZMÉNY-FIGYELMEZTETÉS 

A vétkes kötelezettségszegés legenyhébb következménye az, ha a munkáltató figyelmezteti a munkavállalót, mely lehet írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetés.  

Ebben a munkáltató jelzi munkavállalója felé, hogy milyen problémákat tapasztal a munkájával kapcsolatban, milyen faladatát nem teljesíti, vagy nem megfelelően teljesíti, milyen utasítást nem hajt végre, vagy esetleg milyen hatáskört lép túl.  

Szóbeli figyelmeztetés esetén a tapasztalt problémákat csak szóban mondja el a munkáltató, amelynek a hátránya, hogy ezt utólag nehézkes bizonyítani. Amennyiben a figyelmeztetés írásban történik, az már komolyabb jogkövetkezménnyel jár. A munkáltató részéről ez később bizonyíték lehet pl. egy felmondás indoklásakor vagy egyéb hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása esetén. Az írásbeli figyelmeztetéssel szemben a munkavállaló bíróság előtt jogvitát kezdeményezhet. 

A figyelmeztetés megfogalmazására, annak formai és jogszabályi megfelelőségére nagy hangsúlyt kell tehát fektetnie a munkáltatónak. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.    

Kép forrás: canva.com

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top