AMIKOR “SZABAD “ A NAP  

AVAGY MIKOR “NEM KELL DOLGOZNIA” A MUNKAVÁLLALÓNAK?  

Egyértelmű, hogy a munkavállalónak dolgoznia, munkát végeznie a munkaszerződés alapján kell. De vannak esetek, amikor jogszerűen tekinthet el ettől és nem kell sem a munkáltató rendelkezésére állnia sem munkát végeznie.  

Mik ezek az esetek?  

EGÉSZSÉGÜGYI OKOK  

A munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, illetve a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra, illetve szoptató anya Munka törvénykönyvében meghatározott időre.  

A munkavállalónak keresőképtelensége idején, illetve akkor sem kell munkát végeznie, ha munkaköre ellátására egészségügyi okból alkalmatlan.  

Amennyiben a munkavállaló súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozója vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek személyes gondozást nyújt, e célból évente legfeljebb öt munkanapra mentesülhet a munkavégzés alól.  

HOZZÁTARTOZÓ HALÁLA  

Sajnos sokan tisztában vannak azzal, hogy amennyiben a munkavállaló hozzátartozója elhalálozik, a munkavállaló két munkanapra mentesül a munkavégzés alól.  

KÉPZÉS  

Amennyiben a munkavállaló úgy dönt, hogy képezi magát, az általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre mentesül a munkavégzés alól. Ugyanez vonatkozik az önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára.  

BÍRÓSÁG – HATÓSÁG ELŐTTI JELENLÉT  

Amennyiben a munkavállaló bíróságtól vagy hatóságtól idézést kap, hogy egy eljárás során személyesen vegyen részt, nem kell munkát végeznie, a munkáltatónak biztosítania kell pl. egy bírósági tárgyaláson történő jelenlétét.  

EGYÉB  

A munkavállalónak nem kell munkát végeznie a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából – évente legfeljebb tíz munkanapra. A Munka Törvénykönyve bevezette, hogy a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára sem kell a munkavállalónak munkát végeznie.  

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja. 

A kép forrása: pixabay.com

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top