A KÖZÖS TULAJDONÚ TERMŐFÖLD HASZNÁLATÁNAK NEHÉZSÉGEI 

OSZTATLAN KÖZÖS 

Amennyiben osztatlan közös termőföldben van tulajdon része és azt maga kívánja használni  vagy akár használatba adni, illetve ilyen területben földet szeretne vásárolni vagy azt haszonbérbe venni, abban az esetben a Földforgalmi törvény nem könnyíti meg a dolgát. 

HASZNÁLATI RENDRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
A tulajdonostársak kötelesek ugyanis a közös tulajdonban álló földön belül az egyes tulajdonostársak részére a tulajdoni hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő mértékű területek elhelyezkedését kijelölni, a használati rendben megállapodni ún. használati rendről szóló megállapodásban. 

A használati rendről szóló megállapodásban rögzíteni kell a megállapodás időtartamát, vagy ha azt a tulajdonostársak határozatlan időre hozták létre, akkor ennek tényét. 

A használati megosztásról szóló megállapodásban a használati rend meghatározása során több tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő vagy attól eltérő mértékű terület is kijelölhető, ha a tulajdoni hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő mértékű területet közülük valamelyik tulajdonostárs használja, vagy annak használatát harmadik személy részére kívánják átengedni. 

KÖTELEZŐ TÉRKÉP 

A használati megosztásról szóló megállapodás a használati rendet ábrázoló térképi kimutatással együtt érvényes, melyben jelölni kell az egyes tulajdonostársak részére kijelölt területet. 

Amennyiben egy tulajdontárs nem elérhető, lehetőséget ad törvény meghatározott feltételek teljesítése mellett, a megállapodás más módon történő közlésére is, nem kötelező mindenkinek aláírnia azt. 

Osztatlan közös tulajdonban álló termőföldnél, tehát minden más hasznosítás alapja a használati rend kialakítása, ezt követően kerülhet sor a területen belül más részének hasznosítására vagy harmadik személy által történő használatára is. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.  

Fotó: canva.com

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top