FÖLDÜGYEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK (2023.01.01.)

Mint korábbi bejegyzésünkben is jeleztük, 2023. január 1-től több ponton módosult a Földforgalmi törvény és háttérjogszabályai. A helyben lakó fogalmának már érintett változásán kívül több más fontos változás is történt. 

HELYBEN LAKÓ SZOMSZÉD 

2023.01.01-től helyben lakó szomszédként az élhet csak elővásárlási joggal, akinek a szomszédos föld legalább egy éve a tulajdonában vagy használatában van. 

FÖLDHASZNÁLAT 

Teljesen új szabály, hogy az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a földhasználat időtartamára és ellenértékére vonatkozó tájékoztatást is, ha a földet hatályos vagy a szerződéskötés időpontjában még hatályba nem lépett földhasználati szerződés érinti. Ez a tájékoztatás tiszta helyzetet teremt a vevő és elővásárlásra jogosult részére, hiszen tájékoztatást kaphat minden akár már megkötött, de hatályba nem lépett földhasználati szerződésről is.   

TÉNY FELJEGYZÉS 

A termőföld adásvételi szerződések esetén ugyancsak az átláthatóságot és jogbiztonságot erősíti, hogy miután a hatóság megállapítja azt, hogy alkalmas az adásvételi szerződés a közzétételre, egyidejűleg megkeresi a föld fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése érdekében, tehát a szerződéskötés a termőföld tulajdoni lapján látható lesz. 

A Földforgalmi törvény több más ponton is módosult természetesen pl. a csere, elbirtoklás, gazdaságátadási szerződések, megteendő kötelező nyilatkozatok vonatkozásában, a blog  terjedelme nyilvánvalóan minden módosítás közzétételét nem teszi lehetővé. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja. 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top