HASZONÉLVEZET TERMŐFÖLDÖN 

A HASZONÉLVEZETI JOG LÉNYEGE 

Azt sokan tudják, hogy a haszonélvezeti jog „erősebb” mint a tulajdonjog. Ez így van, termőföldek esetén is. A haszonélvező élvezi az adott föld előnyeit, birtokolhatja, használhatja, szedheti hasznait, a tulajdonos őt ebben nem korlátozhatja. 

A haszonélvezőt a tulajdonjog annyiban köti, hogy az ingatlannal nem rendelkezhet, azt nem idegenítheti el, illetve nem terhelheti meg.  

TERMŐFÖLDNÉL 

A termőföldek esetén a haszonélvezetre speciális szabályok vonatkoznak. Semmisnek tekinti a hatályos Földforgalmi tv. a haszonélvezeti jog, illetve a használat jogának  szerződéssel vagy végintézkedéssel történő alapítását. Ez csak akkor lehetséges, ha ha a szerződés vagy végintézkedés közeli hozzátartozó javára alapít ilyen jogot, ilyen esetben legfeljebb 20 éves időtartamra.  

TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁS 

Ingatlan tulajdonjogát a haszonélvezeti jog fenntartásával át lehet ruházni, de termőföld tulajdonjoga a haszonélvezeti jog fenntartásával ugyancsak kizárólag közeli hozzátartozó javára ruházható át. Az adásvételi szerződést értelemszerűen csak a tulajdonos kötheti meg. 

FÖLDHASZNÁLAT 

Földhasználónak a hatályos jogszabályok haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvezőt tekintik, ebben az esetben a föld használatáról, hasznosításáról ő rendelkezhet. Amennyiben a törvény a földhasználóra kötelezettséget ír elő a földhasználó alatt első sorban a haszonélvezőt és csak ennek a hiányában kell a tulajdonost tekinteni. 

HASZONBÉRBEADÁS 

A haszonbérleti szerződést a haszonélvező kötheti meg, mivel a használat jogát ő ruházhatja át. Kiemelendő, hogy csatolni kell annak igazolását is, hogy a haszonélvező a tulajdonos részére a haszonbérleti jog gyakorlásának lehetőségét felajánlotta.  Amennyiben a tulajdonos a bérbevétel jogával nem kíván élni, akkor adhatja harmadik személynek bérbe a földet a haszonélvező. 

KÖZÖS TULAJDON-HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

A közös tulajdonban álló földön fennálló haszonélvezeti jog esetében a tulajdonostárs alatt a haszonélvezőt is érteni kell. Így például az ő számára is ki kell minden esetben küldeni a földhasználati megállapodást.  Fotó: canva.com

Fotó: canva.com

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top