HOGYAN JÁR KÁRTALANÍTÁS A TERMŐFÖLD HASZONBÉRLŐJÉNEK KISAJÁTÍTÁS ESETÉN? 

HOGYAN JÁR KÁRTALANÍTÁS A TERMŐFÖLD HASZONBÉRLŐJÉNEK KISAJÁTÍTÁS ESETÉN? 

#kisajátítás#kártalanítás#útépítés#haszonbérő#tulajdonos#kár#drgaiderné#ügyvéd#zala#zalaegerszeg 

TERMŐFÖLD KISAJÁTÍTÁS 


Gyakori eset, hogy egy mezőgazdasági termelés alatt álló termőföld útépítés stb. célból kisajátításra kerül. Ilyenkor nem csak a tulajdonost éri kár, de a terület bérlőjét is, hiszen a területen bérlőként a mezőgazdasági termelést ő folytatta. 

ELTÉRŐ GYAKORLAT 

Egységes volt a bírói gyakorlat abban, hogy az ingatlant érintő haszonbérlet esetén a haszonbérlőt a kisajátítás következtében keletkezett kárai miatt „kompenzáció” illeti meg. Eltérés abban mutatkozott, hogy a kisajátítási kártalanítás a haszonbérlőt közvetlenül, vagy a haszonbérlettel érintett ingatlan tulajdonosán keresztül, vele szemben érvényesíthető, a szerződéses viszonyból adódó elszámolás körébe tartozó jogosultságként illeti-e meg. 

KONKLÚZIÓ 

A Kúria jogegységi tanácsa egy 2021-es döntésében rögzítette, hogy az ingatlan kisajátítása miatt kárt nem csak a tulajdonos és az ingatlanon fennálló jog jogosultja szenvedhet el, kára lehet a haszonbérlőnek is. Az ő kára azonban a kisajátításhoz áttételesen, a tulajdonoson keresztül kapcsolódik. A jogegységi tanács arra a következtetésre jutott, hogy a haszonbérlőt az ingatlan kisajátítása esetén, a kisajátítási eljárásban a jogviszony közvetlen kártalanítás nem illeti meg, az őt ért kár esetén a tulajdonossal való elszámolásnak van helye

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.    Kép forrása: canva.com

#vételi jog#adásvétel#opciós jog#zalaegerszeg#ügyvédiiroda#ingatlanjog#ingatlanadasvetel 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top