MENNYI AZ ANNYI? A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE 

#ügyvédzalaegerszeg #ügyvédzala #ügyvédmunkajog 

A legnagyobb odafigyelés mellett is előfordulhat, hogy a munkavállaló a munkája végzése során kárt okoz. Kiömlik a kávé a lap topra és megsemmisülnek adatok, bemegy a kamionsofőr olyan szűk utcába, ahonnan nem tud kijutni , ezért menteni kell…Sok hasonló eset előfordulhat. 

Köteles a munkavállaló az okozott kárt megtéríteni? Mekkora összeget kell kifizetnie? A teljes kárt? Egy részét?  

ALAPVETŐ SZABÁLYOK 

A 2012. évi I. törvény (Mt.) szerint, ha a munkavállaló a munkaviszonya során a munkáltatónak kárt okoz,  köteles azt megtéríteni.  

A munkavállaló kártérítési felelősségének a megállapítása több feltételhez kötött: 

  • munkaviszonyból eredő kötelezettségszegés megvalósul  
  • a károkozás idején a felek között munkaviszony áll fenn, 
  • a munkáltatónak kára keletkezik 
  • okozati összefüggés áll fenn a kár és a munkavállaló kötelezettségszegése között. 

A munkaviszonyból eredő kötelezettségeit megszegi a munkavállaló, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Azt, hogy ez megvalósul-e, mindig a konkrét kötelezettségszegés, illetve betöltött munkakör, a munkavállaló kora stb. dönti el. 

A fenti feltételek fennállását, a kárt, az okozati összefüggést mindig a munkáltatónak kell bizonyítania

SZÁNDÉKOS VAGY SÚLYOSAN GONDATLAN 

Szándékos a károkozásról akkor beszélhetünk, ha a munkavállaló látja cselekedetének következményeit és azokat kívánja, vagy azokba belenyugszik.  

Gondatlanságról akkor beszélhetünk, ha a munkavállaló a kár bekövetkezésének lehetőségét előre látja ugyan, de bízik azok elmaradásában, vagy azért nem látja előre, mert nem az adott helyzetben általában elvárható gondossággal jár el. 

TELJES KÁRTÉRÍTÉS VAGY MAXIMALIZÁLT? 
Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt meg kell térítenie a munkavállalónak. 

Ha a károkozás nem szándékosan vagy súlyos gondatlansággal történt, a munkavállaló maximum 4 havi távolléti díjával felel. Ha a munkáltató kollektív szerződéssel rendelkezik, akkor a kollektív szerződés gondatlan károkozás esetén úgy is rendelkezhet, hogy a kártérítés mértéke maximum a munkavállaló 8 havi távolléti díjának megfelelő összeg is lehet. 

A vezető, a pénzkezelő vagy több munkavállaló együttes kártérítési felelősségéről a következő blog bejegyzésben lesz szó. 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top