Vadkár- a földhasználó sem ülhet ölbe tett kézzel!

AKTUÁLIS… 

Aktuális probléma, hogy az őzek, szarvasok, vaddisznók az év első hónapjaiban nagy károkat okoznak a szántókban, gyümölcsösökben és kiskertekben is. 

A vadkárt megtérítése elsősorban a vadászatra jogosult kötelessége, de hatályos Vadászati tv. a föld használója részére is több kötelezettséget ír elő. A vadkár elhárításában, megelőzésében a föld használója a vadászatra jogosulttal egyeztetett és a károk elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon köteles közreműködni. Amennyiben ezt nem teszi meg, az kármegosztást is vonhat maga után. 

MIK A FŐBB KÖTELEZETTSÉGEI A FÖLD HASZNÁLÓJÁNAK? 

A föld használóját a vadkárok megelőzése érdekében az alábbi KÖTELEZETTSÉGEK terhelik: (a teljesség igénye nélkül) 

-A károsodás vagy a károkozás veszélye esetén köteles a földhasználó a vadászatra jogosultat haladéktalanul ÉRTESÍTENI és TÁJÉKOZTATNI, az észlelést követő 15 NAPON belül ÍRÁSBAN- az egyes növénykultúrákra meghatározott bejelentési időszakban – az észlelt kárról  

– A károkozás csökkentése érdekében köteles a földhasználó közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági tábla esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 MÉTER szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát. 

– Az földhasználó köteles általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle elvárható mértékben és módon védett területeket a kritikus időszakokban ELLENŐRIZNI. 

– A mezőgazdasági tábla esetén köteles a földhasználó HOZZÁJÁRULNI, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, vadkárelhárító vadászatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás költségeit a vadászatra jogosult fedezi. 

– A földhasználó köteles APRÓVADAS vadászterületen a táblák kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni. 

-A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÓ VADÁSZAT elrendelését kezdeményezni. 

HA NEM MŰKÖDIK KÖZRE A FÖLDHASZNÁLÓ…KÖVETKEZMÉNYEK 

Komoly következményei vannak, ha a földhasználó a vadkárelhárítási kötelezettségeit nem teljesíti. Ha ugyanis a föld használója a rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési kötelezettségének szakszerű és a károk elhárítására, csökkentésére alkalmas módon nem tesz eleget, a vadkárt a föld használójának a TERHÉRE kell figyelembe venni. 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top