VAN OPCIÓJA?

Előfordulhat, hogy egy leendő vevő, akár ingóságot, akár ingatlant szeretne vásárolni, még nem kíván végleges adásvételi szerződést kötni. Ennek több oka lehet, pl. nem áll rendelkezésére a vételár, nincs meg valamilyen jogosultsága, ami az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges.  

Vételi joggal találkozhat ingatlanon, ingón, üzletrészen, sok olyan helyzet van, amikor célszerű alkalmazni. 

Mi az a vételi jog/opciós jog? 

A vételi jog vagy más néven opciós jog kikötését a Polgári Törvénykönyv teszi lehetővé. Vételi jogot a tulajdonos alapíthat meghatározott dologra szerződéssel. Ez alapján a jogosult a dolgot a tulajdonoshoz intézett egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja.  

Minimális feltételek 

A vételi jogot alapító szerződésben a tulajdonosnak és a vételi jogosultnak meg kell állapodniuk azokban a feltételekben, amik az adásvételi szerződés megkötéséhez szükségesek. Meg kell jelölni pl. pontosan a dolgot, amire vonatkozik, a vételárat,  meg kell állapodni arról, hogy a vételi jog gyakorlása esetén a dolog tulajdonjoga a jogosultra átruházásra kerül.  

A vételi jog gyakorlása 

A vételi jogot a jogosult a tulajdonoshoz intézett egyoldalú nyilatkozattal gyakorolhatja, így az adásvételi szerződés a vételi jogot alapító szerződésben foglalt tartalommal létrejön. A tulajdonosnak tehát külön nem kell elfogadó nyilatkozatot tenni, akkor is megvásárolhatja a vételi jogosult a dolgot, ha az eladó már nem akarja azt eladni. A vételi jog alapítása előtt tehát ezt jól meg kell fontolni. 

Már nem 5 év! 

Az új Polgári Törvénykönyv megszüntette a korábbi jogszabályi korlátozást, miszerint vételi jogot legfeljebb 5 évre lehetett kikötni, vételi jog akár határozatlan időtartamra is alapítható. Azonban mi mindig javasoljuk időbeli korlát kikötését! 

Ha a vételi jogot az ingatlan-nyilvántartásba vagy más közhiteles nyilvántartásba (pl. gépjármű nyilvántartás) bejegyzik, az mindenkivel szemben hatályos, akkor is, ha a tulajdonos a tulajdonjogot harmadik személyre átruházza. Ha a vételi jog nem szerepel közhiteles nyilvántartásban és a tulajdonjogot harmadik személy szerzi meg, a vételi jog akkor marad fenn, ha a vételi jogról e harmadik személy tudott vagy tudnia kellett volna. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.    Kép forrása: canva.com

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top