Kiemelt szakterületeim

„ A jog, uram, jégtükör. Aki sietni próbál rajta, többnyire lassabban ér célba. ”
Lawrence Sanders

Ingatlan jog

Ingatlanjog

Irodánk  fő szakterülete az ingatlanjog. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden ingatlannal kapcsolatos szerződés megkötése előtt konzultáljunk a felekkel a jogügylet jogi és adójogi vonatkozásairól is. Vállajuk lakóingatlan, garázs, nyaraló, iroda, ipari ingatlan, külterületi termőföld, zártkert stb. adásvételi, ajándékozási, csere és bérleti szerződésének készítését, illetve véleményezését. A megbízásba a jogügylet előtti jogi tanácsadás, tulajdoni lap beszerzése, illetve a jogügylet teljes körű földhivatali ügyintézése is beletartozik.

Agrárjog

Az agrárjog napjaink talán legtöbbet változó és legtöbb jogi problémát felvető területe. Nem csak azon ügyfeleinknek, akik agrárgazdálkodók, hanem – amennyiben az ingatlan nem került művelés alól kivonásra - már egy zárkerti ingatlant vásárló magánszemély is találkozhat a termőföldre vonatkozó szabályokkal. Az adásvételi szerződések, haszonbérleti szerződések és földhasználati megállapodások elkészítése a jogterület új szabályainak és a földhivatali gyakorlatnak az ismeretét is megköveteli. E körben is nagy tapasztalattal rendelkezik irodánk. Agrárjogi szakjogászként kiemelet figyelmet fordítok a változó jogszabályi környezet folyamatos nyomon követésére is.

Végrehajtási jog, Követeléskezelés, követelésbehajtás

A végrehajtási jog területét nem a legfontosabb jogterületek közt tartják számon, mindig is "perem" jogterület volt. Pedig egy pert nem elég megnyerni, az abban született ítélet végrehajthatósága és végrehajtása legalább ilyen fontos, illetve a kölcsönszerződések esetén a követelés behajtása a leglényegesebb momentum. Mind a végrehajtást kérői, mind az adósi oldalon több száz ügyet kezelünk, így elmondhatjuk, hogy a végrehajtási jog területén az ország egyik legtapasztaltabb irodája vagyunk. A végrehajtást kérő hitelezőknek segítséget nyújtunk, hogy a követelést lehető leggyorsabban hajtsák be. Figyelemmel kísérjük a törvényi határidőket illetve, hogy a végrehajtó a határidőket és a jogszabályokat szem előtt tartva a lehető leghatékonyabban végezze munkáját. Az adósoknak abban tudunk segíteni, hogy objektíven átlássák ügyüket és a meglévő kellemetlen helyzetből a lehető legkevesebb kárral a lehető legkedvezőbben kerülhessenek ki. Figyelemmel kísérjük, hogy a követelés behajtása szabályosan történjen és a rendelkezésükre álló érdekérvényesítési eszközökkel élni tudjanak. Amennyiben anyagi helyzetük engedi, akkor megkíséreljük a hitelezővel történő fizetési megállapodás kötését. Tapasztalatunk, hogy ügyvédi segítséggel és kommunikációval gyakran sikerül az árverést elkerülni és fizetési megállapodást kötni.

Kötelmi jog, szerződések

Irodánk a kötelmi jog területén különféle szerződések megszerkesztésével foglalkozik. Fontos, hogy a megkötött szerződések megfeleljenek a jogszabályoknak, a felek érdekeinek és egyértelmű, számonkérhető jogkövetkezményeket tartalmazzanak. Vállajuk többek között megbízási, vállalkozási, bérleti, kölcsön szerződések készítését.

Társasági jog

A gazdasági társaságok megalapítása, változás bejegyzése, átalakulása, végelszámolása kapcsán felvilágosítást nyújtunk Ügyfeleink számára a cégalapításhoz szükséges adatokról, a cégalapítás menetéről és költségeiről. Igény esetén képviseljük a céget, a tagot végelszámolás, felszámolási-, vagy csődeljárás során is.

Öröklési jog

A hagyatéki eljárás során ellátjuk az örökösök, hagyatéki hitelezők képviseletét. Emellett az örökléssel kapcsolatos jogi tanácsadást nyújtunk. Vállaljuk végrendelet szerkesztését, illetve a hagyatéki eljárásban történő képviseletet.

Munka jog

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

mediáció

Mediáció

Ügyvédi hivatásom és mediátori működésem elkülönül. Ügyvédként megbízást látok el egyik fél vagy több fél részéről. Mediátorként egyik felet sem képviselem, hanem célom, hogy a konlfiktushelyzet megoldást nyerjen. Mediátorként pártatlanul és semlegesen járok el, segítve a felek közti megegyezés létrejöttét. Mediátorhoz fordulhat többek között munkahelyi konfliktus, gazdasági társaságok közti viták esetén, válás, családi, párkapcsolati konfliktus miatt, öröklés során felmerült és társasházi kérdésekben is.

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top