KÖTBÉR, ÓVADÉK, KEZESSÉG A SZERZŐDÉSBEN ?

Sokszor szerepel adásvételi, vállalkozási és egyéb szerződésben az ÓVADÉK, ELŐLEG és KÖTBÉR fogalma. Jó, ha tudjuk mit jelentenek, hiszen a kötelezettre nézve komoly felelősséget jelent a fenti kikötések vállalása. 

Egy szerződés megerősítését az ún. szerződéses biztosítékok megfelelő alkalmazásával érhetjük el, amelyek akkor jutnak fő szerephez, ha a szerződés megszegésre kerül.  A biztosítékoknak kettős szerepe van, megerősítik a kötelezett teljesítési készségét és a teljesítés fedezetét bővítik. Ilyen szerződési biztosíték a kötbér, az előleg és a foglaló. 

KÖTBÉR 

A legtöbben hallottunk már a kötbér fogalmáról. Kötbér kikötése esetén a kötelezett pénz fizetésre kötelezi magát, ha a szerződésszegés olyan okból következett be, amelyért ő a felelős.  

Talán a legismertebb a késedelmi kötbér. A legtöbben akkor találkoznak vele, amikor ingatlan adásvételi szerződés kötésekor az eladó kötbér fizetésére köteles, ha nem adja határidőben az ingatlant birtokba. Hibás teljesítés esetén is kiköthető kötbér, amikor a jogosult a teljesítésen kívül követelheti a hibás teljesítésre megállapított összeget. Meghiúsulási kötbérről beszélünk, ha a kötbért a szolgáltatás nem teljesítésére kötnek ki és akkor válik esedékessé, amikor a teljesítés a kötelezett hibájából meghiúsul. 

Ha kötbér, óvadék, kezesség szerepel az általunk aláírt szerződésben fokozottan figyelnünk kell! 

Az óvadékról és a kezességről a következő bejegyzésekben írunk. 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top