ÖRÖKLÉS-ÖRÖKÖS KÉRDÉS-KEDVEZMÉNY? 

Egy haláleset után az örökösök a hagyatéki eljárás lefolytatása után gyorsan szembesülnek azzal, hogy az öröklés után illetéket kell fizetni. 

Vannak azonban olyan kedvezmények, amelyekkel jó tisztában lenni. Ha ingóságot örököl, ha testvér, ha mostoha gyermek örököl… 

Sok kedvezmény áll rendelkezésre! 

Általános mérték 

Az öröklési illeték általános mértéke az egy-egy örökösnek, hagyományosnak juttatott örökség és a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%.   A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog szerzése esetén az ajándékozási illeték mértéke 9%. 

MENTESSÉGEK KEDEVZMÉNYEK 

Ingóságot örököl? 

Mentes az egy örökösnek jutó ingóörökség 300 000 forint forgalmi értéket meg nem haladó része.  

Telket örököl? 

Mentes a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognak az öröklése, ha az örökös az örökölt ingatlanon a hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakások hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.  

Egyenes ági rokon, testvér? 

Mentes  az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), valamint túlélő házastársa által megszerzett örökrész öröklése és  az örökhagyó testvére által megszerzett örökrész. 

Kiskorú? 

A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két évig késedelmipótlék-mentesen fizetheti meg. E fizetési határidő lejárta előtt a tartozás annyiszor 10%, de legfeljebb 70% kedvezménnyel fizethető meg, ahány megkezdett naptári évvel korábban teljesítik azt. 

Mostoha-, nevelt gyerek? 

Mentes az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 000 000 forint. 

Termőföldet örököl? 

 Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése esetén az egyébként járó öröklési illeték felét, ha pedig az örökös az erre a célra létesített nyilvántartásban az őstermelők családi gazdasága tagjaként bejegyzett magánszemély, akkor egynegyedét kell megfizetni.  

Az Illetéktörvény sok mentességet sorol fel, most csak azokat emeltem ki, amelyek a leggyakrabban előfordulnak. 

kép: canva.com 

+3670 363 0453

Cím: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.

 
 

Email kapcsolat@drgaiderne.com

Irodám
8900 Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.III.13.
Ügyfélfogadás

Csak előre egyeztetett időpontban

Elérhetőségeim

Tel: +3670 363 0453

Email: Kapcsolat@drgaiderne.com

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Vármegyei Kamarába Ü.10/2007. lajstromszámmal bejegyzett, és 36060375 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara (https://mük.hu/ )által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza

Scroll to Top